In jedem Outfit steckt viel Liebe zum Detail unsere...

...Fasnetsverkleidungen

1981 - Hemedglonker
1982 - Rupfesack
1983 - Seppel (Wanderer)
1984 - Mönch
1985 - Straßenkehrer
1986 - Schneewitchen mit Zwergen
1987 - Kaminfeger
1988 - Mickey Mouse
1989 - Müllmann
1990 - Panzerknacker
1991 - (Fasnet fällt wegen des Golfkrieges aus!)
1992 - Kaminfeger
1993 - Kaminfeger
1994 - Matrosen
1995 - Matrosen
1996 - Gärtner
1997 - Gärtner
1998 - Hippie
1999 - Hippie
2000 - Kaminfeger
2001 - Bergarbeiter (Kumpels)
2002 - Bergarbeiter (Kumpels)
2003 - Ghostbusters
2004 - Ghostbusters II
2005 - Cheerleader
2006 - Cheerleader
2007 - Daltons
2008 - Daltons
2009 - Müllmann
2010 - Müllmann
2011 - Jockey
2012 - Jockey
2013 - Mickey Mouse
2014 - Mickey Mouse
2015 - Hillbilly
2016 - Hillbilly
2017 - Hillbilly
2018 - Steampunks

Fanfarenzug Oberzell e.V.